Programy

Fundacja Sfera Harmonii jest zaangażowana w wiele projektów ogólnopolskich i międzynarodowych.

Głównymi przedsięwzięciami ostatnich lat, które prowadzi są:

Swoimi wieloletnimi programami fundacja manifestuje wartości, które leżą u podstaw jej działania. Z jednej strony bycie „tu i teraz”, czyli muzyka współczesna, multimedia i dialog z szeroko pojętą sztuką współczesną. Z drugiej zaś osadzenie w miejscu, kształcie przestrzeni i architektury, powiązane z przywracaniem publiczności zapomnianej lub niedocenianej muzyki polsko-żydowskich kompozytorów XX wieku – temu poświęcony jest festiwal WarszeMuzik.