Programy

Swoimi dwoma głównymi wieloletnimi programami – #ART i WarszeMuzik – fundacja manifestuje wartości i zainteresowania, które są motorem jej działania. Z jednej strony bycie „tu i teraz”, czyli muzyka współczesna, multimedia i dialog z szeroko pojętą sztuką współczesną – #ART. Z drugiej zaś osadzenie w miejscu, kształcie przestrzeni i architektury, powiązane z przywracaniem publiczności zapomnianej lub niedocenianej muzyki polsko-żydowskich kompozytorów XX wieku – temu poświęcony jest festiwal WarszeMuzik.